Informacija


Santrumpa LED reiškia šviesą skleidžiantį diodą. Šviesos diodas – tai puslaidininkis prietaisas, kuris elektros srovę tiesiogiai verčia šviesa. Jo viduje yra miniatiūrinis puslaidininkis lustas. Viename lusto sluoksnyje sudaromas neigiamas elektronų perteklius, o kitame – teigiamas. Šių dviejų sluoksnių sandūroje susidaro aktyvusis sluoksnis, kuris, tekant elektros srovei, išspinduliuoja šviesą.